Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  Сведения за българите!

Имаше една истина. Някой ми беше споменал че най-големият кошмар за лъжците е, всички хора да знаят. Защото, когато хората знаят няма място за лъжи. Тук ще публикувам в четим вид (PDF фаилове), някой от по-важните извори за нашата история. И нека хората сами да преценят дали славяните, споменати 6-7 пъти в документите по долу, имат някакво отношение в формирането на нацията. Нека хората преценят дали ние имаме от туземната локална кръв на траките. И ако е така, значи ли това че долните извори говорещи за това как Готи, Хуни, Скити и Българи са избивали повсеместно и последователно траките, лъжат? Със сигурност всички извори по-долу лъжат. А лъжците казват истината... Та нали на сляпа вяра е по лесно...

Обаче ние все пак решихме да публикуваме изворите. Те бяха качени преди година в тракера на българската пиратска свободна зона - Замунда Нет, откъдето ги свалих, за жалост в доста окаян откъм формат вид. След редица подобрявания на качеството на част от документите, и преформатирането и сортирането им, те вече са в готов и лесен за достъп вид. Всичко това ще откаже лъжците, защото тези хроники са вечни. И не струват и 1/10 от жалките опити на лъжци и анти-българи да пренапишат историята, като заменят същестуващите лъжи, с още по-големи... Защото така са им наредили отгоре. 

На Всички псевдо-историци, коспиратори, диверсанти, и агент-провокатори, пускащи безумия, бих препоръчал само да четат. Четете повече. Четете много! И осмисляйте! Историята ни не е само в книгите, който цитирам по-долу. Историята живее във всеки от нас - Българите. Затова братя - Стига вече разединение, време е за национално обединение, под десницата на Българският Бог, и могъщият български народен дух. Който ни съхрани и опази дотук...

Български извори за ранната ни история

Именник на Българските Канове
История Българска на Паисий Хилендарски
Български Апокрифен Летопис

Чужди извори за историята ни на гръцки език:

Житието на Ахил от Лариса, разказва за Самуиловите нападения над град Лариса
Анонимният Ватикански разказ от 12 век, ни дава най-пълното описание на битката при Върбишкият проход
Анонимната Брюкселска хроника от 11 век, ни дава информация за някой събития от Българската история, като подобно на много други западни хроники отдава място на делата на Тервел и Крум
Стратигонът на Кекавмен, е син на български боляр работещ на византииска служба през 11век. В тази връзка неговата творба не е злобно настроена към нас а е обективна!
Евтимий Зигавин, е византийски богослов от 12 век, описващ богомилството по нашите земи по време на византийското робство
Филотей е чиновник при Император Лъв VI (886-912), и в своя труд споменава българска делегация при императора
Георги Акропалит и хрониката му отразяват много от важните събития засягащи българите през 13 век, като нашите отношения с латинци никеици и епир например...

Историята на Пахимер, съдържа изключителни важни сведения за България през 13 век. Авторът е грък роден в Никея
Георги Монах, е съставител на хроника, която започва "от създаването на света", до края на 9ти век. Може да се каже, че той е един от преписвачите на Теофан, Малала и други автори.
Продължителят на Георги Монах, се е подписвал с неговото име и продължава хрониката
Григорий Антиох и неговата кореспонденция говорят за византииските впечатления отностно облеклото и бита на средновековните българи
Григорий Кипърски е живял през 13 век, но в неговия труд се говори за покоряването на Българите от Василий Българоубиец.
HistoriaLibriIV дава ценни сведения за Утигурите и Кутригурите. Предварително се извинявам за лошото, но четимо качество на документа
Хрониката на Зонара е изключително ценна за нашата история, защото ни разказва за редица събития, още от първите нападения на българи над полуострова, та чак 12 век
Йоан Ставракий, е византиец живял през 13 век, разказващ как лично Свети Димитър убил Самуил и Гаврил-Радомир. Типичен пример за злоба.
Житието на лука нови Стирииски, говори за нападенията над Елада, от страна на Симеон
Житие на Лазар от Монах Григорий, твърди че Петър Делян победил в битка благодарение на това че византииският император бил излъган от лъжепророк, за това кой ден е подходящ за нападение
Йоан Геометър е поет от 10 век, който възпява в стихове Самуиловите подвизи, възхищаващ се на "скитите" разбили Василий II... 
Йоан Антиохииски е живял през 7 век, и говори за нахлуванията на Българите отвъд Дунава.
Йоан Кантакузин е византииски владетел, известен с това че е пропуснал турците да стъпят на балканите за пръв път. В неговата история, той дава интерсни и многоброини сведения за борбите с българите и като цяло за нас.

 

Хрониката на Йосиф Генезий, общирно разглежда многоброините борби между България и Византия
Константин Багренородни е византииец живял през 10 век. В съчиненията си описва войните на Елините с Симеон
Хрониката на Константин Манасий, е написана през 12 век, но обхваща събития само до век по рано. През 14 век, тя е била преведена на старобългарски от Българският цар Иван Александър
Кратката Анонимна Хроника, обхваща събития, добре известни ни и от други хроники. 
Лъв Граматик, ни дава пълни сведения за избиването на автохонното население от Гети и Българи, но и за целия период на Езическа България
Лъв Магистър дава ценни сведения за опитите на българите да превземат Солун, и другите наши кампании през 10 век. Неговите писма до Симеон са от особено значение
Лъв 4ти Философ, разказва за българският маниер на водене на война.
Лъв Дякон, ни описва варварското дивашко сриване на България от дивите орди на княза на Киевска Рус - Светослав
Михаил Глика е преписвач на другите ключови хроники засягащи средновековието.
Михаил Псел ни дава обилни сведения за първата българска държава и особено за периода на Самуил
Монемвасииската хроника говори за Аварското нашествие в Пелопонес. Интересно е началото и.
Анонимна преписка за нападение на татари по времето на Калиман Асен
Писмата на Николай Мистик, са изключително ключов източник, който не може да бъде пренебрегнат

и част 2

Папирус написан на гръцки от 7 век, споменава българското име. За жалост е в лошо състояние
Патриарх Фотий, и неговите послания до Кан Борис I 
Послание на Патриарх Христофор, дава ценно сведение за полу-митичното "медно гумно" на българите
Писмо на Патриарх Теофилакт до Петър I, е най старото свидетелство за богомилското учение по нашите земи. 
В похвално слово на Фотий Тесалииски, се дават общи сведения за войните между България и Византия през началото на 11век.
Сведението на Приск Тракиеца за нападенията на Атила над Мизия и Илирия, са важна записка, обосноваваща Хунската инвазия над балканите, която измита траките-гърците на север от Константинопол в отвъдното.
Прокопий Кесарииски е изключително пловодит историк, оставил ни в наследство много на брой важни известия относно Кутригурите и Оногурите.
Хрониката на Патриарх Никифор е един от ключовите известия ползани днес относно ранната ни история
Анонимно съчинение ни разказва за изселване на еретици от българските земи
Псевдо-Симеон е авторът на една хроника която е ползвала хрониките на Теофан и други... 
Писмата на Роман Лакапин до Цар Симеон са уникални по своята същност. Чисто се вижда как Симеон е провокиран по тънката струна на това че са "християнски братя".
Житието на Николай Студит очертава главните моменти в борбата между Крум и Никифор.
Георги Кедрин е монах. Неговата хроника започва от сътворението на света, до възкачването на Исак I Комнин и представлява солиден източник.

 

Синаксар-а на цариградската църква представлява важно сведение, относно преследването на християните от Българските Канове.
Теодор Скутариот е компилирал много от вече съществуващите преди него истории и е създал един уникален труд в много случай допълващ и украсяващ някой събития.

 

Теофан Изповедник е оставил най-ранни сведения за древните българи живели в Стара Велика България. Неговата хроника стига чак до времето на Крум
Продължителят на Теофан представлява важен и богат извор за нашата история през 9-10 век.
Житие на Игнатии от Никита Пафлогонес, ни дава сведение за битката при Версиникия, при която Кан Крум унищожава десекратно по-голяма армия
Житие на Михаил Малеин, говори за победите на Симеон през 923 година.
Житие на Теодор Студит отново говори за известните вече прочути победи на Крум и Симеон.
Менеандър е роден в 6ти век и дава любопитни сведения за събития на балканите свързани с пречиставане на земята от туземни елементи. Дават се интересни сведения за Утигури и Кутригури

 

Житието на Патриарх Никифор, съставено след сммъртта му дава интересни допълнителни сведения за Битката при Версеникия

извори за историята ни на латински език:

Анонимният римски хронограф от 354 година - споменаващ Зиези като родоначалник на Българите
Адемар от Шабан е монах оставил сведения за покоряването на България от Василии II
Свещенникът Агнел от Равена, описва събития около Кан Тервел
Аинзидленските летописи от Шотландия разказват за покръстването на Българите
Анастасий Библиотекар е живял през 8 век. В неговите трудове се съдържат уникални сведения за балканите преди и след българите

 

Андрей бергански е италиански свещенник, който споменава за покръстването на Българите. Вижда се големия ранг на събитието, като то бива отразено из цяла Европа.
Барийските летописи(писани в град Бари), споменават за отряди българи участващи във византииски кампании в Южна Италия
Фулденските летописи, обхващат по-широк период и споменават за повечето от нашите по именити владетели.
Бернолд от Констанц, споменава за покръстването ни, като отдава заслугата на Папа Николай I
Бертинските летописи са уникален източник на информация относно бунтът на болярите срещу Кан Борис, но съдържат и други обзори на събития.
Цеканските летописи ни отвеждат в епохата на Иван Асен II
Хрониката на Монаха Алберих от манастира "Трол фонтен", е прословутият автор на израза "от 861 година да се счита българското царство"
Универсалната Хроника, писана от франките през 741, засяга общоевропеиски събития, и не пропуска да отбележи делата на Кан Тервел
Ведацинската хроника в общи линий, се препокрива като съдържание с Универсалната хроника по горе.
"делата на крал Дагоберт" 1, дават основни сведения за Алцековите Българи
Хрониката на Йорданес ни дава солидна информация за скитите и българите
Монаха Ебервин, споменава Белград, като град на границата между "Българи и унгарци".
Айнхард, личният биограф на Карл Велики говори за схватките между него и Омуртаг.
История от Архидякон Tома, споменава за 4ти кръстоносен поход и тататското опустошаване на България
Бретонеца Вилхелм, споменава за пленяването на Калоян
Историческата Антология от 13 век, споменава за ослепяването на Владимир Расате от ренегата Кан Борис 1 
Под името "делата на неаполските епископи" се крие една световна Хроника. Споменати са някои от важните за българия събития
Фенският историк Гийом, споменава за делата на Иван Асен 2 
Хеман Ауигииски написва своита хроника през 1054 година и споменава на няколко пъти български постижения.
Император Хеинрих Фалндърски и неговата лична кореспонденция дават интересна информация за събития около латинската империя.
Францизина Готие Корню ни оставя ценни сведения за Българите
Хилдесхаимските летописи дават сведение за българските пратеници до Император Отон Първи
Сведението на Христиан Друтмар е изключително любопитно защото дава ценни сведения за покръстването ни.
Папа Инокентий 4ти дава информация за различни балкански събития и религиозната картина на полуострова.
Йоан Дякон е венецианец, написал интригуващи сведения за войната между Симеон и Хърватите
Кавенските летописи засягат заселването на Българите на полуострова.
Ксантенските летописи разказват за природните аномалий, по време на самото покръстване/очевидно се намеква за божие наказание/
Монах Ламберт оставя кратко сведение за пратениците на бъгарите при Ото 1
Кратките Лаурисенски хроники разказват как византииските подкупвали франките против българите
Лангобардският хронист Лиупранд, говори за българо-византииските отношения при Симеон и Петър.
Лутус протоспатарий, споменава убийството на Гаврил-Радомир
Хрониката на Манастира Монте Серено говори за преминаването на третият кръстоносен поход през нашите земи
Мариан Шотландец е монах от Ирландия, написал кратко известие за Кан Тервел
Миланският летопис(от град Милано) отново говори за преминаването на Третият кръстоносен поход през балканите.
Сенгалският Монах, споменава борбата между Франки и Българи за доминация над назадначавите Славянски племена в земите на бившия Аварски Хаганат.
Летописът на Огерий Панис, разказва за съдбата на император Балдуин
Кореспонденцията на Папа Адриан II на няколко пъти е споменавала дирекно българите
Донесение на пратениците  на папа григорий 9ти до българите
Кореспонденцията на Папа Йоан 8 е с изключителна важност с оглед на събитията който представя, но като че ли е изтикана в ъгъла на историческата наука
Кореспонденцията на Папа Лео 3 до Карл Велики относно българите
Oтговорите на Папа Николай 1 до Кан Борис нямат нужда от представяне
Петър Библиотекар е автор на "кратка история на франките", в която споменава българите
Писмо на Бела 4(крал на Унгария) до Папа Григорий 9
Рабан Мавър споменава за поход на Людовик Благочестиви срещу България
Абат Радулф от Англия също отразява пленяването на Балдуин
Регинон, игумен от Прюм, споменава най важните събития от българската история до онзи момент
Венецианските донесения, споменават България, като страна през която са преминали венециански пратеници до Йерусалим
Монах Ришер, документира Татарските опустошения на България
Летописите от Манастира Ситиу споменават за убиването на Никифор от Кан Крум
Триорският епископ Теган, говори за пратениците на Омуртаг до Людовик Благочестиви
Торинският кодекс, споменава "нравите и обичайте" на различните народи на балканите
В Хрониката на Вилхелм Андренски отново се споменава съдбата на Балдуин
Животопис на Император Людовик, дава интересни сведения за Тимочаните и разпрата около тях.
"жална песен" на рожер засяга татарското сриване на Унгария, но в текста се споменава и България

Извори и епоси за Волжка България

Казан Тарихи - история на Казан, на руски и англииски език на англииски

и на руски

Джагфар Тарихи - история на Джагфар на руски и англииски. Не е изясняна неговата автентичност, и на какво точно се базира. на англииски

 на руски:

На Български

Шан Кизи Дастани - сказание за дъщерята на Шан - на англииски език. Не е изясняна неговата автентичност, и на какво точно се базира.
Пътешестията на Ибн Фадлан на руски език На руски

на български

Чулман Толгау - Сказание за Чулман на руски език. Не е изясняна неговата автентичност, и на какво точно се базира. На руски език

на български

 

 

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

За Авторите